Instalacja usługi Nomad jako środowiska do uruchomienia kontenerów

Instalacja usługi Nomad jako środowiska do uruchomienia kontenerów

Przygotowanie

Na potrzeby testów otrzymałem system operacyjny Debian 11.6 bullseye, na którym należało podejść do instalacji i konfiguracji narzędzia Nomad. W systemie otrzymałem imienne konto do którego uzyskałem dostęp poprzez zalogowanie się po SSH.

pmazur@pmazur-P8Z68-V ~ $ ssh manager-pre.dev.nts 
Linux manager-pre 5.10.0-21-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1 (2023-01-21) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Apr 6 10:15:57 2023 from 192.168.130.24


Instalacja

Zgodnie z dokumentacją zamieszczoną na stronie Installing Nomad, zacząłem od wykonania następujących poleceń.

curl -fsSL https://apt.releases.hashicorp.com/gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-add-repository "deb [arch=amd64] https://apt.releases.hashicorp.com $(lsb_release -cs) main"
sudo apt-get update && sudo apt-get install nomad

O ile pierwsze polecenie zaskutkowało dodaniem klucza repozytorium, o tyle przy wykonaniu drugiego z poleceń otrzymałem błąd:

pma@manager-pre:~$ sudo apt-add-repository "deb [arch=amd64] https://apt.releases.hashicorp.com $(lsb_release -cs) main"
-bash: lsb_release: nie znaleziono polecenia
sudo: apt-add-repository: nie znaleziono polecenia

Okazało się, że w systemie do którego dostałem dostęp, zabrakło paczek odpowiedzialnych za zwrócenie informacji o dystrybucji lsb_release, oraz apt-add-repository. Problem rozwiązało wykonanie kolejno poleceń:

pma@manager-pre:~$ sudo apt-get install lsb-release
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Odczyt informacji o stanie... Gotowe  
The following additional packages will be installed:
 distro-info-data
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 distro-info-data lsb-release
0 aktualizowanych, 2 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 35,7 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 84,0 kB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] 
Pobieranie:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 distro-info-data all 0.51+deb11u3 [7 812 B]
Pobieranie:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 lsb-release all 11.1.0 [27,9 kB]
Pobrano 35,7 kB w 0s (298 kB/s)     
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu distro-info-data.
(Odczytywanie bazy danych ... 35450 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../distro-info-data_0.51+deb11u3_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu distro-info-data (0.51+deb11u3) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu lsb-release.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../lsb-release_11.1.0_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu lsb-release (11.1.0) ...
Konfigurowanie pakietu distro-info-data (0.51+deb11u3) ...
Konfigurowanie pakietu lsb-release (11.1.0) ...
pma@manager-pre:~$ sudo apt install software-properties-common 
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Odczyt informacji o stanie... Gotowe  
The following additional packages will be installed:
 gir1.2-glib-2.0 gir1.2-packagekitglib-1.0 iso-codes libappstream4 libdw1 libgirepository-1.0-1
 libglib2.0-bin libgstreamer1.0-0 liblmdb0 libpackagekit-glib2-18 libpolkit-agent-1-0 libpolkit-gobject-1-0
 libstemmer0d libunwind8 libyaml-0-2 packagekit packagekit-tools policykit-1 python-apt-common python3-apt
 python3-dbus python3-distro-info python3-gi python3-pycurl python3-software-properties unattended-upgrades
Sugerowane pakiety:
 isoquery gstreamer1.0-tools appstream python3-apt-dbg python-apt-doc python-dbus-doc python3-dbus-dbg
 libcurl4-gnutls-dev python-pycurl-doc python3-pycurl-dbg bsd-mailx default-mta | mail-transport-agent
 needrestart powermgmt-base
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 gir1.2-glib-2.0 gir1.2-packagekitglib-1.0 iso-codes libappstream4 libdw1 libgirepository-1.0-1
 libglib2.0-bin libgstreamer1.0-0 liblmdb0 libpackagekit-glib2-18 libpolkit-agent-1-0 libpolkit-gobject-1-0
 libstemmer0d libunwind8 libyaml-0-2 packagekit packagekit-tools policykit-1 python-apt-common python3-apt
 python3-dbus python3-distro-info python3-gi python3-pycurl python3-software-properties
 software-properties-common unattended-upgrades
0 aktualizowanych, 27 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 7 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 8 016 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 37,7 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] 
Pobieranie:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libgirepository-1.0-1 amd64 1.66.1-1+b1 [96,7 kB]
Pobieranie:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 gir1.2-glib-2.0 amd64 1.66.1-1+b1 [151 kB]
Pobieranie:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libpackagekit-glib2-18 amd64 1.2.2-2 [124 kB]
Pobieranie:4 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 gir1.2-packagekitglib-1.0 amd64 1.2.2-2 [36,8 kB]
Pobieranie:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 iso-codes all 4.6.0-1 [2 824 kB]
Pobieranie:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 liblmdb0 amd64 0.9.24-1 [45,0 kB]
Pobieranie:7 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libstemmer0d amd64 2.1.0-1 [119 kB]
Pobieranie:8 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libyaml-0-2 amd64 0.2.2-1 [49,6 kB]
Pobieranie:9 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libappstream4 amd64 0.14.4-1 [172 kB]
Pobieranie:10 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libdw1 amd64 0.183-1 [234 kB]
Pobieranie:11 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libglib2.0-bin amd64 2.66.8-1 [141 kB]
Pobieranie:12 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libunwind8 amd64 1.3.2-2 [54,5 kB]
Pobieranie:13 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libgstreamer1.0-0 amd64 1.18.4-2.1 [2 230 kB]
Pobieranie:14 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libpolkit-gobject-1-0 amd64 0.105-31+deb11u1 [48,5 kB]
Pobieranie:15 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libpolkit-agent-1-0 amd64 0.105-31+deb11u1 [28,1 kB]
Pobieranie:16 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 policykit-1 amd64 0.105-31+deb11u1 [96,7 kB]
Pobieranie:17 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 packagekit amd64 1.2.2-2 [598 kB]
Pobieranie:18 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 packagekit-tools amd64 1.2.2-2 [41,7 kB]
Pobieranie:19 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 python-apt-common all 2.2.1 [96,5 kB]
Pobieranie:20 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 python3-apt amd64 2.2.1 [190 kB]
Pobieranie:21 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 python3-dbus amd64 1.2.16-5 [108 kB]
Pobieranie:22 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 python3-distro-info all 1.0 [8 720 B]
Pobieranie:23 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 python3-gi amd64 3.38.0-2 [232 kB]
Pobieranie:24 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 python3-pycurl amd64 7.43.0.6-5 [68,8 kB]
Pobieranie:25 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 python3-software-properties all 0.96.20.2-2.1 [49,7 kB]
Pobieranie:26 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 software-properties-common all 0.96.20.2-2.1 [83,4 kB]
Pobieranie:27 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 unattended-upgrades all 2.8 [88,6 kB]
Pobrano 8 016 kB w 0s (25,8 MB/s)     
Prekonfiguracja pakietów ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libgirepository-1.0-1:amd64.
(Odczytywanie bazy danych ... 36235 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../00-libgirepository-1.0-1_1.66.1-1+b1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libgirepository-1.0-1:amd64 (1.66.1-1+b1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu gir1.2-glib-2.0:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../01-gir1.2-glib-2.0_1.66.1-1+b1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu gir1.2-glib-2.0:amd64 (1.66.1-1+b1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpackagekit-glib2-18:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../02-libpackagekit-glib2-18_1.2.2-2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libpackagekit-glib2-18:amd64 (1.2.2-2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu gir1.2-packagekitglib-1.0.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../03-gir1.2-packagekitglib-1.0_1.2.2-2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu gir1.2-packagekitglib-1.0 (1.2.2-2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu iso-codes.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../04-iso-codes_4.6.0-1_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu iso-codes (4.6.0-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu liblmdb0:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../05-liblmdb0_0.9.24-1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu liblmdb0:amd64 (0.9.24-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libstemmer0d:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../06-libstemmer0d_2.1.0-1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libstemmer0d:amd64 (2.1.0-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libyaml-0-2:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../07-libyaml-0-2_0.2.2-1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libyaml-0-2:amd64 (0.2.2-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libappstream4:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../08-libappstream4_0.14.4-1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libappstream4:amd64 (0.14.4-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdw1:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../09-libdw1_0.183-1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libdw1:amd64 (0.183-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libglib2.0-bin.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../10-libglib2.0-bin_2.66.8-1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libglib2.0-bin (2.66.8-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libunwind8:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../11-libunwind8_1.3.2-2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libunwind8:amd64 (1.3.2-2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libgstreamer1.0-0:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../12-libgstreamer1.0-0_1.18.4-2.1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libgstreamer1.0-0:amd64 (1.18.4-2.1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpolkit-gobject-1-0:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../13-libpolkit-gobject-1-0_0.105-31+deb11u1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libpolkit-gobject-1-0:amd64 (0.105-31+deb11u1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpolkit-agent-1-0:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../14-libpolkit-agent-1-0_0.105-31+deb11u1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libpolkit-agent-1-0:amd64 (0.105-31+deb11u1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu policykit-1.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../15-policykit-1_0.105-31+deb11u1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu policykit-1 (0.105-31+deb11u1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu packagekit.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../16-packagekit_1.2.2-2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu packagekit (1.2.2-2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu packagekit-tools.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../17-packagekit-tools_1.2.2-2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu packagekit-tools (1.2.2-2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python-apt-common.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../18-python-apt-common_2.2.1_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu python-apt-common (2.2.1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python3-apt.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../19-python3-apt_2.2.1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu python3-apt (2.2.1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python3-dbus.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../20-python3-dbus_1.2.16-5_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu python3-dbus (1.2.16-5) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python3-distro-info.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../21-python3-distro-info_1.0_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu python3-distro-info (1.0) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python3-gi.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../22-python3-gi_3.38.0-2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu python3-gi (3.38.0-2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python3-pycurl.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../23-python3-pycurl_7.43.0.6-5_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu python3-pycurl (7.43.0.6-5) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python3-software-properties.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../24-python3-software-properties_0.96.20.2-2.1_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu python3-software-properties (0.96.20.2-2.1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu software-properties-common.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../25-software-properties-common_0.96.20.2-2.1_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu software-properties-common (0.96.20.2-2.1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu unattended-upgrades.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../26-unattended-upgrades_2.8_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu unattended-upgrades (2.8) ...
Konfigurowanie pakietu liblmdb0:amd64 (0.9.24-1) ...
Konfigurowanie pakietu libdw1:amd64 (0.183-1) ...
Konfigurowanie pakietu python3-dbus (1.2.16-5) ...
Konfigurowanie pakietu libyaml-0-2:amd64 (0.2.2-1) ...
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-bin (2.66.8-1) ...
Konfigurowanie pakietu libpackagekit-glib2-18:amd64 (1.2.2-2) ...
Konfigurowanie pakietu libunwind8:amd64 (1.3.2-2) ...
Konfigurowanie pakietu python3-pycurl (7.43.0.6-5) ...
Konfigurowanie pakietu python-apt-common (2.2.1) ...
Konfigurowanie pakietu libgirepository-1.0-1:amd64 (1.66.1-1+b1) ...
Konfigurowanie pakietu libstemmer0d:amd64 (2.1.0-1) ...
Konfigurowanie pakietu python3-distro-info (1.0) ...
Konfigurowanie pakietu iso-codes (4.6.0-1) ...
Konfigurowanie pakietu libpolkit-gobject-1-0:amd64 (0.105-31+deb11u1) ...
Konfigurowanie pakietu libgstreamer1.0-0:amd64 (1.18.4-2.1) ...
Setcap worked! gst-ptp-helper is not suid!
Konfigurowanie pakietu python3-apt (2.2.1) ...
Konfigurowanie pakietu libappstream4:amd64 (0.14.4-1) ...
Konfigurowanie pakietu unattended-upgrades (2.8) ...

Creating config file /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades with new version
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/unattended-upgrades.service → /lib/systemd/system/un
attended-upgrades.service.
Synchronizing state of unattended-upgrades.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-insta
ll.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable unattended-upgrades
Konfigurowanie pakietu python3-software-properties (0.96.20.2-2.1) ...
Konfigurowanie pakietu gir1.2-glib-2.0:amd64 (1.66.1-1+b1) ...
Konfigurowanie pakietu libpolkit-agent-1-0:amd64 (0.105-31+deb11u1) ...
Konfigurowanie pakietu policykit-1 (0.105-31+deb11u1) ...
Konfigurowanie pakietu gir1.2-packagekitglib-1.0 (1.2.2-2) ...
Konfigurowanie pakietu python3-gi (3.38.0-2) ...
Konfigurowanie pakietu packagekit (1.2.2-2) ...
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/pk-debconf-helper.socket → /usr/lib/systemd/user/pk-debco
nf-helper.socket.
Konfigurowanie pakietu packagekit-tools (1.2.2-2) ...
Konfigurowanie pakietu software-properties-common (0.96.20.2-2.1) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.31-13+deb11u5)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu dbus (1.12.24-0+deb11u1)...

Na tak przygotowanej wersji systemu poprawnie zainstalowałem paczkę `nomad`:

pma@manager-pre:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install nomad
Stary:1 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
Stary:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease           
Stary:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease                       
Stary:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease             
Pobieranie:5 https://apt.releases.hashicorp.com bullseye InRelease [12,9 kB]      
Pobieranie:6 https://apt.releases.hashicorp.com bullseye/main amd64 Packages [82,2 kB]
Pobrano 95,1 kB w 1s (67,9 kB/s)
Czytanie list pakietów... Gotowe
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Odczyt informacji o stanie... Gotowe  
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 nomad
0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 7 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 44,6 MB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 103 MB miejsca na dysku.
Pobieranie:1 https://apt.releases.hashicorp.com bullseye/main amd64 nomad amd64 1.5.3-1 [44,6 MB]
Pobrano 44,6 MB w 4s (12,5 MB/s)  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu nomad.
(Odczytywanie bazy danych ... 38138 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../nomad_1.5.3-1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu nomad (1.5.3-1) ...
Konfigurowanie pakietu nomad (1.5.3-1) ...

Zgodnie z instrukcją teraz mogliśmy zweryfikować czy instalacja przebiegła pomyślnie:

pma@manager-pre:~$ nomad
Usage: nomad [-version] [-help] [-autocomplete-(un)install] <command> [args]

Common commands:
  run     Run a new job or update an existing job
  stop    Stop a running job
  status   Display the status output for a resource
  alloc    Interact with allocations
  job     Interact with jobs
  node    Interact with nodes
  agent    Runs a Nomad agent

Other commands:
  acl         Interact with ACL policies and tokens
  agent-info     Display status information about the local agent
  config       Interact with configurations
  deployment     Interact with deployments
  eval        Interact with evaluations
  exec        Execute commands in task
  fmt         Rewrites Nomad config and job files to canonical format
  license       Interact with Nomad Enterprise License
  login        Login to Nomad using an auth method
  monitor       Stream logs from a Nomad agent
  namespace      Interact with namespaces
  operator      Provides cluster-level tools for Nomad operators
  plugin       Inspect plugins
  quota        Interact with quotas
  recommendation   Interact with the Nomad recommendation endpoint
  scaling       Interact with the Nomad scaling endpoint
  sentinel      Interact with Sentinel policies
  server       Interact with servers
  service       Interact with registered services
  system       Interact with the system API
  tls         Generate Self Signed TLS Certificates for Nomad
  ui         Open the Nomad Web UI
  var         Interact with variables
  version       Prints the Nomad version
  volume       Interact with volumes

Na moment instalacji otrzymaliśmy wersję v1.5.3.

pma@manager-pre:~$ nomad version
Nomad v1.5.3
BuildDate 2023-04-04T20:09:50Z
Revision 434f7a1745c6304d607562daa9a4a635def7153f

Na tak przygotowanej instalacji należało przejść do kolejnego etapu czyli uruchomienie usługi do akceptowania nowych zadań.

Uruchomienie usługi

Aby uruchomić usługę należało posłużyć się poleceniem nomad agent. Zgodnie z dokumentacją Operating Nomad Agents na potrzeby testów można ją uruchomić w trybie -dev, która jest odpowiedzialna za uruchomienie usługi w trybie developerskim lub do testów Nomad.

Całość należy uruchomić z podniesionymi uprawnieniami np. przy pomocy `sudo`:

pma@manager-pre:~$ sudo nomad agent -dev
==> No configuration files loaded
==> Starting Nomad agent...
==> Nomad agent configuration:

    Advertise Addrs: HTTP: 127.0.0.1:4646; RPC: 127.0.0.1:4647; Serf: 127.0.0.1:4648
      Bind Addrs: HTTP: [127.0.0.1:4646]; RPC: 127.0.0.1:4647; Serf: 127.0.0.1:4648
        Client: true
       Log Level: DEBUG
        Region: global (DC: dc1)
        Server: true
        Version: 1.5.3

==> Nomad agent started! Log data will stream in below:

  2023-04-06T11:55:49.246+0200 [INFO] nomad.raft: initial configuration: index=1 servers="[{Suffrage:Voter ID:ea2f2e50-17a3-ff55-652d-f07753967ef8 Address:127.0.0.1:4647}]"
  2023-04-06T11:55:49.246+0200 [INFO] nomad.raft: entering follower state: follower="Node at 127.0.0.1:4647 [Follower]" leader-address= leader-id=
  2023-04-06T11:55:49.247+0200 [INFO] nomad: serf: EventMemberJoin: manager-pre.global 127.0.0.1
  2023-04-06T11:55:49.247+0200 [INFO] nomad: starting scheduling worker(s): num_workers=16 schedulers=["sysbatch", "service", "batch", "system", "_core"]

...

W tym momencie usługa jest gotowa na przyjmowanie nowych zadań do uruchomienia.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© copyright 2024. All Rights Reserved.