Funkcja „every” w JavaScript – czyli jak sprawdzić wszystko, bez kombinowania