Contact

Contact us

We will be happy to answer all your questions.

We are based in Wrocław.

Our office is located on Legnicka street in Wroclaw.
It is only a 15-minute walk from our city centre and 2 minutes from Wrocław Mikołajów station.

Office address

Working hours

For shareholders:

NetTeam Solutions Spółka Akcyjna with its registered office in Wrocław
ul. Legnicka 46a/11, 53-674 Wrocław
District Court for Wrocław Fabryczna
VI Commercial Division of the National Court Register
KRS 0000501921

Share capital of the company 1 000 000 PLN
NIP 8971773944
REGON 021519243

WEBSITE:
www.netteam.pl
Contact for shareholders e-mail:
kontakt@netteam.pl

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (21.07.2023)

Zarząd Spółki NetTeam Solutions S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, a także art. 14 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 21.07.2021 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak, 50-106 Wrocław, Rynek 7 IV p. Pasaż pod Błękitnym Słońcem.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (08.04.2022)

Zarząd Spółki NetTeam Solutions S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, a także art. 14 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 08.04.2022 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak, 50-106 Wrocław, Rynek 7 IV p. Pasaż pod Błękitnym Słońcem.

© copyright 2024. All Rights Reserved.