SpecBud

SpecBud


Portfolio Description

  Opis projektu

  SpecBud to narzędzie, dzięki któremu przygotowywana jest specyfikacja budowlana projektu budowlanego. Aplikacja umożliwia dokonanie wyboru elementów składających się na projekt spośród tysięcy dostępnych w systemie. Oprócz tego na podstawie danych zapisanych w systemie umożliwia generowanie dowolnych spersonalizowanych dokumentów. Administrator systemu zarządza jego danymi poprzez swój widok.

  Cechy projektu

  • Obsługa wielu rynków
  • Bogata częśc administracyjna systemu
  • Generowanie dokumentów w oparciu o szablony
  • Komunikacja z innymi systemami

  © copyright 2024. All Rights Reserved.