Materiały i dostawcy

Materiały i dostawcy


Portfolio Description

  Opis projektu

  Materiały i Dostawcy są modułem systemu Manager. Zadaniem tego modułu jest zebranie informacji o materiałach i ich dostawcach oraz o obowiązującej cenie. Na podstawie zebranych informacji system generuje dane do zamówień. Możliwe jest śledzenie zmian cen materiałów na wykresach (dla różnych dostawców). Moduł posiada liczne raporty. Możliwe są okresowe oceny dostawców.

  Cechy projektu

  • Umowy z dostawcami przechowywane w systemie
  • Śledzenie zmian cen materiałów u różnych dostawców
  • Eksport danych do systemów księgowych
  • Szerokie raporty związane z dostarczanymi materiałami
  • Okresowe oceny dostawców

  © copyright 2024. All Rights Reserved.