Call Center

Call Center


Portfolio Description

  Opis projektu

  System Call Center jest używany przez naszych klientów w kilku krajach Europy. System posiada zaimplementowane algorytmy rozpoznawania adresów klienta po wskazanym kodzie pocztowym, dzięki czemu w prosty sposób można kategoryzować zgłoszenia. Bogaty system raportów umożliwia tworzenie szerokich analiz.

  Cechy projektu

  • System działający w kilku krajach Europy
  • Rozpoznawanie adresów po kodzie pocztowym
  • Raporty

  © copyright 2024. All Rights Reserved.